Hizmetlerimiz

Megacity Gayrimenkul

Yabancılar için Vatandaşlık

Yabancılar için vatandaşlık hizmetlerimiz hakkında detaylı bil edinin.

En az 250.000 Amerikan Doları değerinde bir gayrimenkul satın alınmalıdır. Gayrimenkul satın alınırken tapu kaydına 3 yıllık satılmama şerhi konulmalıdır. Bu gayrimenkulün tapu kaydına şerh konulmamışsa taşınmazın beyan hanesine “Türk Vatandaşlı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20.maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” ibaresi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurularak 3 yıllık satılmama şerhi konulmalıdır.

NOT: Parasal şart olarak talep edilen Amerikan Doları yerine aynı değer karşılığındaki döviz veya Türk Lirası da bu şartın gerçekleşmesi için yeterlidir. Bu parasal şartın tespitinde tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınmaktadır.

Contact Us on WhatsApp

Whatsapp İletişim (TR)

0538 677 4401

Contact Us on WhatsApp

مشاور خرید ملک و سرمایه گذاری

0 (505) 002 32 22